Pożyczki i kredyty to rozwiązania dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki. Ich kwota uzależniona jest od potrzeb i możliwości konsumentów. Sporo osób decyduje się na niewielkie sumy, które przeznacza na bieżące wydatki. Są jednak i tacy, którzy zaciągają bardzo duże kredyty, zwłaszcza w przypadku chęci zakupu mieszkania lub domu. Niezależnie od rodzaju i kwoty kredyty, należy znać kilka podstawowychzasadach, dzięki którym unikniemy nadpłaty zaciągniętego zadłużenia.


Popularność kredytów konsumenckich

Dość popularne w ostatnim czasie stały się kredyty konsumenckie. Słyszał o nich praktycznie każdy, kto kiedykolwiek pożyczał pieniąde w banku lub w innej instytucji finansowej. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą czym dokładnie są i jak działają tego typu kredyty.


Podstawową zasadą kredytów konsumenckich jest fakt, że nie mogą one przekraczać kwoty 255 550 zł. lub równowartości tej sumy w innej walucie. Ponadto, mogą go otrzymać jedynie osoby fizyczne na użytek własny. Nie mogą z niego korzystać przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Kredytem konsumenckim może być udzielony prze bank, jak i poza bankową instytucję finansową. Oczywiście dana umowa musi spełniać kryteria, które zostały określone w ustawie o kredycie konsumenckim, w skład której wchodzi:

  • - umowa pożyczki;
  • - umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
  • - umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
  • - umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
  • - umowa o kredyt odnawialny.


Popularność kredytów konsumenckich jest duża, ponieważ w dużym stopniu chronią one samych kredytobiorców. Banki i firmy obciążone są obowiązkami związanymi z jasnym przekazem informacji o danej pożyczce lub kredycie. W czytelny sposób musza informować swoich klientów o dokładnej stopie procentowej oraz wszystkich innych opłatach. Kredytobiorca musi poznać ostateczną kwotę do spłaty oraz RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania). Tego typu regulacje prawne w dużym stopniu uniemożliwiają nieuczciwymi kredytodawcom sporządzenie niejasnych umów i udaremniają próby oszustwa.


Każda instytucja finansowa, przed udzieleniem kredytu konsumenckiego ma obowiązek udostępnienia klientom kompletu dokumentów i formularzy informacyjnych o danym produkcie finansowym. Ustawa ma także na celu zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się kredytobiorców. Konsumenci starający się o kredyt konsumencki są dokładnie sprawdzani we wszystkich bazach dłużników. Jeśli figurują w jakiejkolwiek z nich, nie mogą liczyć na pożyczkę.


Innym, równie ważnym i korzystnym prawem dla konsumentów jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji. Kredyty konsumenckie to dobre i przede wszystkim dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie od chwilówek i pożyczek na niejasnych zasadach. Warto jednak dokładnie dopasować kwotę zadłużenia do własnych potrzeb i możliwości.


Jak uniknąć nadpłaty kredytu?

Kolejnym, często pojawiającym się tematem wśród kredytów jest możliwość jego wcześniejszej spłaty i uniknięcie dodatkowych kosztów. Często okazuje się, że w przypadku, gdy chcemy nadpłacić lub spłacić zadłużenie przed terminem, zostajemy obciążeni dodatkowymi, zazwyczaj niemałymi kosztami. Wszystko zależy od kwoty zadłużenia. Im jest ona wyższa, tym większą prowizję naliczy nam dana instytucja finansowa. Zatem, czy można cokolwiek zrobić, by uniknąć takich sytuacji i zaoszczędzić pieniądze?


Przede wszystkim należy dobrze poznać warunki umowy kredytu, przed jej podpisaniem. Często zdarza się tak, że opłaty za nadpłatę pobierane są tylko przez pierwszych kilka lat trwania umowy. Po tym czasie zwykle można spłacać kredyt w dowolnie powiększonych ratach.


Jeśli jedna umowa którą podpisaliśmy nie przewiduje możliwości wcześniejszej spłaty, należy zastanowić się nad sytuacją stóp procentowych w danym czasie. Jeśli okaże się, że otrzymują się one na wysokim poziomie, lub stale rosną, to najlepiej niezwłocznie dokonać spłaty. Im szybciej pozbędziemy się zadłużenia w takiej sytuacji, tym szybciej unikniemy wzrostu rat, a więc i wzrostu kosztów obsługi kredytu.