Chociaż jeszcze do niedawna tylko niewielka ilość Polaków mogła pochwalić się posiadaniem oszczędności, liczba ta obecnie systematycznie wzrasta. Rośnie również świadomość finansowa naszych rodaków, a z nią zarówno chęć odkładania dalszych oszczędności, jak i pomnażania ich poprzez inwestycje. Polacy zdają się wreszcie dostrzegać, że biernie odkładane pieniądze wraz ze wzrostem inflacji, zaczynają tracić na wartości. Stąd wzrastająca w Polsce tendencja do inwestowania. Przyjrzyjmy się zatem, jak oszczędzają i inwestują Polacy?

Oszczędności Polaków.

Co do wzrostu zamożności Polaków chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Wystarczy się rozejrzeć, aby dostrzec, że wreszcie stać nas na nowe auta, czy wakacje w tropikach. Odkładamy również co nieco na przyszłość. Fakt, oszczędza dopiero około połowa rodaków i nie są to kwoty wielkie. Sięgają przeciętnie około 250 zł. Jednak zauważalny jest wzrost gospodarności mieszkańców naszego kraju, którzy nie tylko nauczyli się obniżać koszty życia codziennego, ale i gospodarować „zaskórniakami” w sposób pozwalający na pomnożenie ich zasobów. Chociaż odkładamy niewiele, nie są to już tzw. pieniądze schowane w skarpecie.

Jakie instrumenty inwestycyjne wybierają Polacy?

Polacy nie odkładają wysokich sum i dużych sum również nie inwestują. Preferują niewielkie inwestycje, o niskim ryzyku i niedługim czasie. Wynika to z przezorności, opartej na przekonaniu, że lepiej otrzymać zysk mniejszy, ale pewny. W co, oprócz klasycznych nieruchomości, inwestują Polacy?

  • Konta oszczędnościowe zwykle wybierają osoby, które chcą zyskać na oprocentowaniu swoich oszczędności, a jednocześnie chcą zachować nieograniczony dostęp do nich. Rynek finansowy oferuje obecnie wiele rodzajów kont tego typu. Należy jednak pamiętać, że ceną za ulokowanie na nich swoich pieniędzy jest oprocentowanie niższe, niż moglibyśmy pozyskać zakładając lokatę. Konto oszczędnościowe, mimo to, w kontekście pomnażania oszczędności i tak jest lepszym wyborem niż tradycyjny ROR.
  • Lokaty bankowe to produkty bezpieczne i przynoszące gwarantowany zysk, nawet przy zainwestowaniu niewielkiej kwoty pieniędzy. Warunkiem tego jest oczywiście wybór odpowiedniej, korzystnie oprocentowanej lokaty. Na lokacie twoje pieniądze przechowywane będą przez określony czas. Po upłynięciu umowy otrzymasz swoje pieniądze wraz z wygenerowanymi odsetkami. Podmioty finansowe lokaty krótkoterminowe (np. tygodniowe, ale i trzymiesięczne)oraz długoterminowe (od roku do 3 lat). Pomocą w wyborze najlepszej lokaty może być porównywarka. Dzięki niej której zapoznasz się z zestawieniem najbardziej popularnych produktów bankowych i oszacujesz ich korzystność, uwzględniając okres trwania lokaty, proponowane oprocentowanie i przewidywany zysku.
  • Warto dodać, że część polaków jest skłonna podjąć pewne ryzyko inwestycyjne i ci właśnie jako formę pomnażania kapitału wybierają fundusze inwestycyjne. Czym są owe fundusze? Jest to rodzaj inwestowania wspólnego, oparty na tym, że środki wyłożone przez inwestorów lokowane są zbiorowo w akcjach, obligacjach lub prawach własnościowych. Tzw. przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nie wymagają od uczestników wielkich kwot pieniężnych. Ich celem jest jak największe pomnożenie inwestycji przy jak najniższym poziomie ryzyka (akceptowanym przez inwestora). Fundusze inwestycyjne dozorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, mają również status osoby prawnej. Środki w nich ulokowane zarządzane są przez specjalistów, sam inwestor zaś ma do nich stały dostęp.
  • Bardziej ryzykowną formą inwestycji zdają się obligacje korporacyjne, czyli lokowanie pieniędzy w papierach dłużnych przedsiębiorstw. W ich przypadku ważna jest wiarygodność emitenta, czyli jego pozycja na rynku, długa historia i transparentność działania, czy obecna dobra sytuacja finansowa. Specjaliści radzą, by skupić się na dywersyfikacji portfela obligacyjnego i nie inwestować więcej, niż 10% jego zawartości w obligacje jednego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto inwestować?

Inwestowanie to najlepsza metoda, aby posiadane pieniądze nie straciły swojej wartości. Inwestować można w konkretnym celu (np. aby zarobić na nowe auto) lub po to, aby stworzyć sobie bezpieczną finansową przyszłość. Niezależnie od powodów, warto wybrać najlepsze dla siebie instrumenty inwestycyjne. Koniecznością jest zapoznanie się z mechanizmem ich działania i rozważenie, jakie sumy jesteśmy skłonni zainwestować i jakie ryzyko podjąć. Warto również pamiętać, że nie należy lokować wszystkich swoich środków w jeden rodzaj aktywów, gdyż takie działanie samo w sobie niesie ryzyko strat.