Źródła dochodów, które akceptują pożyczkodawcy

Umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, przychód z najmu pomieszczeń, emerytury i renty, alimenty, a czasami zasiłki, są to rozmaite źródła dochodów, i każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu może wspomóc nas  w uzyskaniu pożyczki. Jak wiadomo, bez zaświadczenia o zarobkach, bardzo trudno uzyskać kredyt w banku, a w praktyce jest to niemożliwe. Jeżeli jest potrzeba szybka pozbawiona żmudnych formalności pożyczka można zwrócić się również do instytucji pozabankowej. Jednak każda z firm pozabankowych stosuje własne kryteria  dla analizy zdolności kredytowej. Przed podjęciem decyzji o pożyczce warto przeanalizować, które z wymienionych źródeł dochodów mogą mieć znaczenie dla konkretnych pożyczkodawców, jakie dokumenty są wymagane albo jak przebiega proces weryfikacji dochodów. Są firmy pożyczkowe, które dość skrupulatnie sprawdzają te dane, a są również takie, które nie wymagają żadnych dokumentów.

Pożyczka na wniosek

Większość pożyczkodawców, deklaruje, iż nie wymaga przedkładania dokumentów dokumentujących otrzymania dochodów. Można powiedzieć, że źródło dochodu jest wyłącznie potwierdzone „na słowo” potencjalnego klienta. Klient często po prostu deklaruje we wniosku swoje dochody. Warto przed wypełnieniem takiego wniosku dobrze przeanalizować wszystkie swoje miesięczne dochody, które uzyskujemy aby wskazana wartość była rzeczywista. Jeżeli masz kilka umów zlecenia, zsumuj swoje dochody, dodaj ewentualne zasiłki bądź alimenty jeżeli zostały Tobie przyznane. I właściwie często na podanej kwocie we wniosku kończy się weryfikacja osiąganych dochodów. Jednak należy pamiętać, iż otrzymywane dochody nie są jedynym kryterium badania zdolności kredytowej. Głównym narzędziem analizy zdolności kredytowej jest badanie historii kredytowej tzn. raporty BIK i BIG. I jeżeli te raporty wskażą Twoją negatywną historię, znacznie spada możliwość otrzymania pożyczki.

Z drugiej strony jeżeli pożyczkodawca ma jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności kredytowej klienta bądź zdolność kredytowa jest niewystarczająca do wnioskowanej kwoty pożyczki, pożyczkodawca może zwrócić się z prośbą o udokumentowanie dochodów. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji w stanie potwierdzić wskazaną kwotę dochodów, prawdopodobieństwo otrzymania pożyczki znacznie wzrasta. Oczywiście w takim wypadku wnioski są rozpatrywane indywidualnie i niskie dochody nie zawsze przekreślają szanse na pożyczkę, o tym decydują również inne czynniki.

Potwierdzenie źródeł dochodu

Dla części pożyczkodawców koniecznym elementem weryfikacji jest udokumentowanie źródeł dochodu, albo choćby weryfikacja telefoniczna miejsca pracy. W takim wypadku najczęściej należy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy albo wyciąg z konta bankowego aby wykazać stałe comiesięczne wpływy na rachunek. Najlepszym źródłem dochodu jest umowa o pracę, ale także  umowa zlecenia czy własna działalność gospodarcza, renty i emerytury też są akceptowane. Mniej mile widziane są zasiłki bądź alimenty ale mogą się przydać w przypadku gdy z innych źródeł dochodu generujemy zbyt małą zdolność kredytową.

Polityka weryfikacji źródeł dochodu nie jest jednolita, każda z firm pożyczkowych stosuje swoje własne metody sprawdzania zdolności kredytowej. Dzięki temu potencjalny klient również może wybrać tą firmę, dla której spełnia odpowiednie kryteria umożliwiające otrzymanie pożyczki.  Większość firm pożyczkowych ogranicza jednak formalności do zwykłej deklaracji otrzymywanego dochodu przez potencjalnego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

powrót do góry